ΝΙΚ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΝΙΚ. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1Ο ΧΛΜ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΦΕΡΩΝ

68133 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΦΜ 094274637 ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΑΕ: 21677/65/Β/90/002

Ισολογισμός 2012, 2013, 2014, 2015, 2016